Uppsägning av lägenhet

Vid en uppsägning av bostad och parkeringsplats ska det ske skriftligen med en underteckning av hyresgäst och lämnas till HSB Nordvästra Götaland. Ni kan posta, maila, lämna in till kontoret eller lämna till er husvärd som förmedlar det vidare.

Uppsägning av bostad skall ske minst tre månader före det månadsskifte där hyresavtalet skall upphöra att gälla. Vid dödsbo gäller en månad uppsägningstid.

Uppsägning av parkering skall ske minst en månad före det månadsskifte där hyresavtalet skall upphöra att gälla.

Glöm inte att göra de ändringsanmälningar eller uppsägningar som följer på en flytt exempelvis hushållsel, försäkring m.m.

Välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor.

Kontaktperson

Förvaltningsadministratör
Sanna Wahlén
010-442 44 30
sanna.wahlen@hsb.se