Handlingar att läsa och ladda ned

Här finns policydokument om Vallen att läsa och ladda ned.

Uthyrningspolicy

Policydokument om uthyrning

Informationspolicy

Policydokument om information

Integritetspolicy

Policydokument om personuppgifter

Ansökningsblankett

Här kan du läsa och spara ned eller skriva ut ansökningsblankett för boende i Vallen. Har du inte möjlighet att skriva ut själv ringer du 0500-47 65 64 så får du ansökningsblanketten hemskickad. Adress för att skicka in ansökan är: Vallen, Norra Bergvägen 1, 541 32 Skövde. 

Allmän information 

Allmän information om boendet Vallen

Ansökningsblankett

Skriv ut ansökningsblankett själv

Planskisser

Här kan du se planskisser över husen och våningsplan

Planskiss lägenheter

Lägenheter Norra Bergvägen 1 A-B

Planskiss entréplan

Entréplan Norra Bergvägen 1 A-B

Översikt alla lägenheter

Samtliga våningsplan